Boekje tips spelregels

Voor (aspirant)-scheidsrechters, spelers, en teamverantwoordelijken.
Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft beslist, dat per 1 juli 2015 elke vereniging die een team laat spelen in de landelijke competitie net zoveel gediplomeerde NHV-scheidsrechters moet leveren als het aantal teams.
Voor de recreatiesport is bepaald, dat de thuis vereniging zorg draagt voor een (bevoegde) scheidsrechter van de wedstrijden. Ook deze scheidsrechter moet haar/zijn bevoegdheid verwerven door aan een cursus deel te nemen georganiseerd door de eigen vereniging.
Het Bestuur van de handbalvereniging NEA is van mening, dat iedereen die direct of indirect met handbal bezig is, zeker op de hoogte moet zijn van de spelregels. Dat zijn op de eerste plaats dus scheidsrechters, officials en spelers. Daarom wordt er scholing/cursus door NEA gegeven over de handbalspelregels.
Hier kun je het boekje met de tips en toelichting op de spelregels van het NHV downloaden.
Boekje met tips en toelichting op de spelregels
Voor de spelregels ga je naar http://www.handbal.nl/userfiles/nhn/regelgeving/spelregels2010.pdf